Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Soubor pozemků v k.ú. Malé Karlovice (okr. Vsetín)

Aktuální stav dražby:
zaplaceno
dražba byla zrušena z důvodu zaplacení dlužené částky

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
160 EX 1637/21-119
Vyřizuje:
Mgr. Tereza Lungová
Odhadní cena:
629.000,- Kč
Nejnižší podání:
419.333,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, pozemek
Okres:
Vsetín

Související dokumenty

Znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba zrušena)
Dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba zrušena)
Soubor pozemků v k.ú. Malé Karlovice (okr. Vsetín)
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

Pozemky se nacházejí cca 100 - 600 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Malé Karlovice. Jedná se o soubor sousedících převážně lesních a částečně travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek a trvalý travní porost o výměře celkem 58.029 m2. Soubor pozemků není v terénu blíže ohraničený. Na pozemcích parc. č. 473/1 a parc. č. 473/2 se nachází trvalý travní porost, na souboru lesních pozemků převážně smrkový lesní porost starý cca 12 let a částečně smíšený lesní porost (buk, jedle, smrk) starý cca 100 let. Jedná se o hospodářský les.
Pozemky jsou svažité k západní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 476/7, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Pozemky se nacházejí v CHKO Beskydy.

Věcná břemena práva umístění, provozování, oprav, údržby zařízení distribuční soustavy - nadzemní a zemní vedení vysokého napětí včetně sloupu s pojistkovou skříní, to vše na dobu neurčitou s povinností ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Více viz znalecký posudek.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace