Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

« zpět k přehledu dražeb

Chcete-li se účastnit této dražby, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu.

Pokud zatím svůj účet nemáte, zaregistrujte se.

podíl id. 1/3 domu s pozemky v Šenově, okr. Ostrava

Aktuální stav dražby:
vydraženo

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
160 EX 2413/11-326
Vyřizuje:
Mgr. Marcela Petrošová
Odhadní cena:
964.905,- Kč
Nejnižší podání:
482.453,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, rodinný dům
Okres:
Ostrava-město

Související dokumenty

Znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba ukončena)
podíl id. 1/3 domu s pozemky v Šenově, okr. Ostravapodíl id. 1/3 domu s pozemky v Šenově, okr. Ostravapodíl id. 1/3 domu s pozemky v Šenově, okr. Ostravapodíl id. 1/3 domu s pozemky v Šenově, okr. Ostravapodíl id. 1/3 domu s pozemky v Šenově, okr. Ostravapodíl id. 1/3 domu s pozemky v Šenově, okr. Ostrava
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

podíl id. 1/3 nemovité věci:
- pozemek parcela 4797, součástí je stavba: Šenov, č.p. 182, rod. dům, pozemek parcela 4798, pozemek parcela 4799/1, pozemek parcela 4800/1, pozemek parcela 4801, pozemek parcela 4802, pozemek parcela 4803/1, pozemek parcela 4804, pozemek parcela 4805, pozemek parcela 4808/1, pozemek parcela 4809, pozemek parcela 4810,
vše v kat. území Šenov u Ostravy, obec Šenov, okres Ostrava - město, zapsáno u KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava na LV 609.

Samostatně stojící, podsklepený, zděný rodinný dům se 2 nadzemními podlažími a půdním prostorem pod sedlovou symetrickou střechou. Dům umožňuje dvougenerační bydlení a jeho současná podoba je výsledkem postupně prováděných stav. úprav původního venkovského stavení již z r. 1918. Poslední stav. úprava, kontaktní zateplení fasády, výměna oken za plastová a dílčí modernizace sociálního vybavení, proběhla ve 2009/10. Dům má standardní vybavení, stavebně-technický stav lze hodnotit jako velmi dobrý, průběžně udržovaný. Příslušenstvím: 2 zděné hospodářské budovy na témže pozemku a skladový přístřešek na jiném, ale vlastním pozemku. Pozemky jako celek jsou nadprůměrné velikosti, cca obdélníkového tvaru s mírným sev. sklonem směrem k místní vodoteči, potoku Dolní Datyňka. Na okrajových částech pozemku je náletová zeleň (cenově bezvýznamná). V rámci uliční sítě jde o pozemek vnitrobloku tj. bez jakékoliv společné hranice s veřejnou komunikací. Připojení zajišťuje účelová komunikace s částečně zpevněným povrchem přes ssoukromé pozemky, užívání není právně zajištěno.
Nemovitost se nachází při okraji zastavěného území obce s volněji uspořádanou obytnou zástavbou místní části Šimška, cca 2 km JV od správního centra. Původně zemědělská obec Šenov se cca od 60. let min. století stala rezidenční lokalitou v rámci ostravsko-karvinské aglomerace. Kraj. město Ostrava je vzdáleno asi 8 km s propojením rychlostní komunikací jako součástí silnice I/11 směr Havířov. Obec je napojena na síť autobus. linek MHD Ostrava a je napojena i na želez. síť. Lokalita je běžně komunikačně dostupná, dopravní obslužnost zajištěna linkami BUS, zastávky do 1 km. Okolí nem. má dosud venkovský charakter.

Na nemovitostech váznou závady, které v dražbě nezaniknou, a to: věcné břemeno užívání dle Smlouvy o věcném břemeni V3 2617/1993 pro oprávněného z věcného břemene Antonína Danka, nar. 04.02.1945, bytem Na Šimšce 182, Šenov, 739 34 Šenov u Ostravy a pro oprávněnou z věcného břemene Miroslavu Dankovou, nar. 30.12.1956, bytem Na Šimšce 182, Šenov, 739 34 Šenov u Ostravy, kdy věcné břemeno užívání pro oba oprávněné z věcného břemene se vztahuje ke všem nemovitostem uvedeným v odstavci II. tohoto usnesení, vyjma pozemku p.č. 4747/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Šenov u Ostravy.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace