Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)

Aktuální stav dražby:
odročeno
důvod: Zahájení insolvenčního řízení proti povinné

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
160 EX 2994/21-115
Vyřizuje:
Mgr. Tereza Lungová
Odhadní cena:
1.075.000,- Kč
Nejnižší podání:
716.667,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, pozemek
Okres:
Ostrava-město

Související dokumenty

Znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba odročena)
Dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba odročena)
Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)Pozemky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okr. Ostrava)
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

Pozemky se nacházejí na východním okraji zastavěné části obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Jedná se o sousedící pozemky různých tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a trvalý travní porost o výměře 8 347 m2. Pozemky jsou na jihovýchodní a jihozápadní straně ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 2716, který je ve vlastnictví obce Stará Ves nad Ondřejnicí.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha smíšeného nezastavěného území a plocha veřejné komunikace.

Příslušenství nebylo zjištěno.
Věcné břemeno vedení a zřízení vodovodní přípojky s právem vstupu a vjezdu za účelem opravy, kontroly a dalších činností spojených s jejím účelem s povinností k pozemkům parc. č. 2719 a parc. č. 579 ve prospěch pozemku parc. č. 2718.

Věcné břemeno vedení vodovodní přípojky s právem vstupu za účelem revize, údržby a oprav s povinností k pozemku parc. č. 579 ve prospěch pozemků parc. č. 2717/1 a parc. č. 2717/2.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že pan Jindřich Holaň nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Více viz znalecký posudek.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace