« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni70.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
04.11.2020, 10:22:03 systém Dražba byla ukončena
04.11.2020, 10:22:03 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1043113005 s nejvyšším podáním 70.000,- Kč
04.11.2020, 10:20:04 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
04.11.2020, 10:16:39 1043113005 Učiněno podání: 70.000,- Kč
04.11.2020, 10:15:50 1043113003 Učiněno podání: 63.000,- Kč
04.11.2020, 10:11:27 1043113005 Učiněno podání: 60.000,- Kč
04.11.2020, 10:10:52 1043113004 Učiněno podání: 57.000,- Kč
04.11.2020, 10:10:24 1043113003 Učiněno podání: 54.000,- Kč
04.11.2020, 10:08:01 1043113005 Učiněno podání: 52.000,- Kč
04.11.2020, 10:02:25 1043113004 Učiněno podání: 47.000,- Kč
04.11.2020, 10:00:53 1043113005 Učiněno podání: 43.334,- Kč
04.11.2020, 10:00:04 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1043113001, 1043113002, 1043113003, 1043113004, 1043113005, 1043113006
04.11.2020, 10:00:04 systém Dražba byla zahájena
04.11.2020, 09:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
04.11.2020, 09:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno.
Usnesení:
04.11.2020, 09:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna