« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni28.734,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
13.01.2021, 10:50:03 systém Dražba byla ukončena
13.01.2021, 10:50:03 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 266614001 s nejvyšším podáním 28.734,- Kč
13.01.2021, 10:48:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
13.01.2021, 10:31:05 266614001 Učiněno podání: 28.734,- Kč
13.01.2021, 10:30:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
266614001
13.01.2021, 10:30:03 systém Dražba byla zahájena
13.01.2021, 10:28:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
13.01.2021, 10:28:03 systém Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno.
Usnesení:
13.01.2021, 10:28:03 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna