« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni- - -

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
11.11.2020, 10:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě nikdo nepřihlásil a vyhlašuje se usnesení - dražební jednání se končí.
11.11.2020, 10:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
žádný dražitel
11.11.2020, 10:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
Exekutor tímto sděluje, že účinky spojené se zahájením prvního dražebního jednání, které proběhlo dne 1.7.2020, zůstávají zachovány i pro další dražební jednání a osoby, které neuplatnily svá práva podle § 336b odst. 2 písm. i) až l) do zahájení dražebního jednání, nemohou tato práva uplatnit v žádném dalším dražebním jednání. Proto exekutor již nerozhoduje, zda bylo prokázáno předkupní právo a neoznamuje, kteří věřitelé přihlásili své pohledávky a v jaké výši, kteří věřitelé požádali o zaplacení svých pohledávek a které pohledávky může vydražitel převzít.
11.11.2020, 10:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
11.11.2020, 10:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno