« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni206.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
13.01.2021, 11:08:03 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
13.01.2021, 11:08:03 systém Uděluji příklep dražiteli 2253132010 [Gabriela Kosová (nar. 07.06.1993)] za nejvyšší podání 206.000,- Kč
13.01.2021, 11:07:33 systém Vypršel čas pro podání námitek
13.01.2021, 11:02:32 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
13.01.2021, 11:00:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
13.01.2021, 10:57:20 2253132010 Učiněno podání: 206.000,- Kč
13.01.2021, 10:56:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
13.01.2021, 10:53:08 2253132012 Učiněno podání: 205.000,- Kč
13.01.2021, 10:50:50 2253132010 Učiněno podání: 202.000,- Kč
13.01.2021, 10:49:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
13.01.2021, 10:46:18 2253132012 Učiněno podání: 201.000,- Kč
13.01.2021, 10:44:34 2253132010 Učiněno podání: 197.000,- Kč
13.01.2021, 10:43:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
13.01.2021, 10:40:26 2253132012 Učiněno podání: 196.000,- Kč
13.01.2021, 10:37:37 2253132014 Učiněno podání: 193.000,- Kč
13.01.2021, 10:37:11 2253132012 Učiněno podání: 192.000,- Kč
13.01.2021, 10:36:37 2253132002 Učiněno podání: 190.000,- Kč
13.01.2021, 10:36:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
13.01.2021, 10:32:57 2253132014 Učiněno podání: 187.000,- Kč
13.01.2021, 10:32:39 2253132012 Učiněno podání: 186.000,- Kč
13.01.2021, 10:30:42 2253132014 Učiněno podání: 183.000,- Kč
13.01.2021, 10:30:18 2253132012 Učiněno podání: 182.000,- Kč
13.01.2021, 10:29:14 2253132009 Učiněno podání: 180.000,- Kč
13.01.2021, 10:29:12 2253132014 Učiněno podání: 179.000,- Kč
13.01.2021, 10:28:13 2253132012 Učiněno podání: 178.000,- Kč
13.01.2021, 10:26:52 2253132014 Učiněno podání: 173.000,- Kč
13.01.2021, 10:25:09 2253132012 Učiněno podání: 172.000,- Kč
13.01.2021, 10:25:02 2253132001 Učiněno podání: 165.000,- Kč
13.01.2021, 10:24:41 2253132014 Učiněno podání: 164.000,- Kč
13.01.2021, 10:24:03 2253132001 Učiněno podání: 163.000,- Kč
13.01.2021, 10:23:41 2253132012 Učiněno podání: 162.000,- Kč
13.01.2021, 10:23:15 2253132001 Učiněno podání: 156.000,- Kč
13.01.2021, 10:23:03 2253132009 Učiněno podání: 155.000,- Kč
13.01.2021, 10:22:26 2253132014 Učiněno podání: 151.000,- Kč
13.01.2021, 10:21:56 2253132012 Učiněno podání: 150.000,- Kč
13.01.2021, 10:21:00 2253132009 Učiněno podání: 140.000,- Kč
13.01.2021, 10:20:43 2253132014 Učiněno podání: 135.000,- Kč
13.01.2021, 10:19:51 2253132001 Učiněno podání: 134.000,- Kč
13.01.2021, 10:19:11 2253132014 Učiněno podání: 131.000,- Kč
13.01.2021, 10:17:36 2253132009 Učiněno podání: 130.000,- Kč
13.01.2021, 10:16:30 2253132014 Učiněno podání: 122.000,- Kč
13.01.2021, 10:15:43 2253132003 Učiněno podání: 121.000,- Kč
13.01.2021, 10:12:01 2253132014 Učiněno podání: 120.000,- Kč
13.01.2021, 10:11:10 2253132003 Učiněno podání: 119.000,- Kč
13.01.2021, 10:09:15 2253132014 Učiněno podání: 118.000,- Kč
13.01.2021, 10:08:27 2253132003 Učiněno podání: 117.000,- Kč
13.01.2021, 10:07:45 2253132010 Učiněno podání: 116.000,- Kč
13.01.2021, 10:07:05 2253132004 Učiněno podání: 115.000,- Kč
13.01.2021, 10:06:26 2253132013 Učiněno podání: 114.000,- Kč
13.01.2021, 10:05:42 2253132001 Učiněno podání: 113.000,- Kč
13.01.2021, 10:05:18 2253132003 Učiněno podání: 112.000,- Kč
13.01.2021, 10:05:01 2253132004 Učiněno podání: 110.000,- Kč
13.01.2021, 10:04:12 2253132013 Učiněno podání: 102.000,- Kč
13.01.2021, 10:03:46 2253132003 Učiněno podání: 101.000,- Kč
13.01.2021, 10:03:12 2253132004 Učiněno podání: 99.000,- Kč
13.01.2021, 10:03:11 2253132003 Učiněno podání: 97.000,- Kč
13.01.2021, 10:02:44 2253132012 Učiněno podání: 95.000,- Kč
13.01.2021, 10:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
2253132001, 2253132002, 2253132003, 2253132004, 2253132005, 2253132006, 2253132007, 2253132008, 2253132009, 2253132010, 2253132012, 2253132013, 2253132014
13.01.2021, 10:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
Exekutor tímto sděluje, že účinky spojené se zahájením prvního dražebního jednání, které proběhlo dne 4.3.2015, zůstávají zachovány i pro další dražební jednání a osoby, které neuplatnily svá práva podle § 336b odst. 2 písm. i) až l) do zahájení dražebního jednání a nemohou tato práva uplatnit v žádném dalším dražebním jednání. Proto exekutor již nerozhoduje, zda bylo prokázáno předkupní právo a neoznamuje, kteří věřitelé přihlásili své pohledávky a v jaké výši, kteří věřitelé požádali o zaplacení svých pohledávek a které pohledávky může vydražitel převzít.
13.01.2021, 10:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
13.01.2021, 10:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno