« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni45.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
25.11.2020, 10:56:03 systém Dražba byla ukončena
25.11.2020, 10:56:03 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 6493142004 s nejvyšším podáním 45.000,- Kč
25.11.2020, 10:54:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
25.11.2020, 10:50:35 6493142004 Učiněno podání: 45.000,- Kč
25.11.2020, 10:50:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
25.11.2020, 10:46:52 6493142002 Učiněno podání: 40.500,- Kč
25.11.2020, 10:45:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
25.11.2020, 10:42:06 6493142004 Učiněno podání: 40.000,- Kč
25.11.2020, 10:41:12 6493142002 Učiněno podání: 35.500,- Kč
25.11.2020, 10:40:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
25.11.2020, 10:36:35 6493142004 Učiněno podání: 35.000,- Kč
25.11.2020, 10:35:36 6493142002 Učiněno podání: 32.500,- Kč
25.11.2020, 10:34:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
25.11.2020, 10:31:24 6493142004 Učiněno podání: 32.000,- Kč
25.11.2020, 10:30:56 6493142002 Učiněno podání: 31.500,- Kč
25.11.2020, 10:30:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
25.11.2020, 10:26:43 6493142004 Učiněno podání: 31.000,- Kč
25.11.2020, 10:25:28 6493142001 Učiněno podání: 30.000,- Kč
25.11.2020, 10:25:06 6493142004 Učiněno podání: 29.000,- Kč
25.11.2020, 10:24:27 6493142003 Učiněno podání: 28.000,- Kč
25.11.2020, 10:22:47 6493142004 Učiněno podání: 27.000,- Kč
25.11.2020, 10:20:20 6493142001 Učiněno podání: 26.000,- Kč
25.11.2020, 10:19:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
25.11.2020, 10:16:01 6493142004 Učiněno podání: 24.000,- Kč
25.11.2020, 10:14:49 6493142003 Učiněno podání: 23.000,- Kč
25.11.2020, 10:14:38 6493142004 Učiněno podání: 22.000,- Kč
25.11.2020, 10:13:42 6493142003 Učiněno podání: 21.000,- Kč
25.11.2020, 10:09:19 6493142004 Učiněno podání: 20.000,- Kč
25.11.2020, 10:06:52 6493142003 Učiněno podání: 19.000,- Kč
25.11.2020, 10:01:12 6493142004 Učiněno podání: 18.000,- Kč
25.11.2020, 10:00:04 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
6493142001, 6493142002, 6493142003, 6493142004
25.11.2020, 10:00:04 systém Dražba byla zahájena
25.11.2020, 09:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
25.11.2020, 09:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
25.11.2020, 09:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna